Svenska

industri nyheterindustri nyheter

Ny teknik för värmehanteringNy teknik för värmehantering

2022-06-14

Kylfläns åstadkommes vanligtvis med hjälp av bärbara handhållna enheter eller små bänkanalysatorer som använder termoelektriska kylare för exakt temperaturkontroll. Moderna termocykler som används för termisk testning i realtid kräver upp till 40 termiska cykler för att skapa miljontals strängar av värmerörssekvenser för analys. Termisk cykling skapar en hård miljö för vanliga termoelektriska kylare på grund av de mekaniska påfrestningarna som uppstår under uppvärmnings- och kylningscyklerna. Standard termoelektriska kylare är inte konstruerade för att motstå den snabba termiska cyklingen, vilket förkortar komponentens livslängd. Miniatyriseringen av testenheter för vårdställen gör värmehanteringen ännu mer utmanande.